DE VISIE VAN WETHOUDER STEEGHS OP HET SOCIAAL
DOMEIN
Gemert-Bakel, 29 september 2020

Niet alleen onzekerheid bij de vrijwilligers. Woensdag 30 september is er een B&W info waarin wethouder Steeghs 'haar visie' op het Sociaal Domein gaat geven. De VVD is van mening dat de keuze voor eigen gebiedsteams -- zeg maar het zelf aansturen door de gemeente -- een koerswijziging is waartoe de wethouder niet zonder toestemming van de raad kan besluiten.

Met deze keuze bepaalt het college niet alleen het WAT, maar gaat ook op de stoel van de uitvoering zitten. Dat staat haaks op de beleidskaders die de raad heeft vastgesteld. Daar staat samenwerken met kernpartners centraal. Iets wat nu losgelaten wordt. Geen inspraakprocedure, geen verplichte adviesaanvraag bij de Adviesgroep Sociaal Domein. De wethouder bepaalt!

De VVD is ook benieuwd hoe wethouder Steeghs de invulling gaat organiseren. Aanbestedingstechnisch mag een overheid bij een subsidiepartner niet de verantwoordelijkheid nemen in de uitvoering. De wethouder blijft bij het woordje detachering weg. Maar als je alleen de handjes wilt hebben en niet de aansturing, dan is dat via een subsidie regeling niet 'in te kopen'. Dan zou dit via een overheidsopdracht ingekocht moeten worden.

Dat is wel weer lastig voor Wethouder Steeghs, omdat er dan BTW betaald moet worden dat niet of niet volledig teruggevraagd kan worden.

Dan maar alles in loondienst voor 1 januari 2021? Of wordt er toch via een subsidieregeling met een partij zaken gedaan? Maar dan kan de wethouder niet zelf de aansturing doen en zou ze net zo goed bij de LEV-Groep kunnen blijven.

Kortom..., de wethouder maakt haar puzzel in het Sociaal Domein onnodig moeilijk. En voor wat? En voor wie? En wat gaat het ons in de toekomst extra kosten?
De wethouder maakt haar puzzel in het sociaal domein onnodig moeilijk

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-20610737
Stuur me een mail