LOKAAL BESTUUR IS VEEL TE DUUR
Gemert-Bakel, 3 september 2019

In de laatste raadsvergadering voor de vakantie werd met de presentatie van de Kadernota 2020 duidelijk dat het college nog geen sluitende begroting voor 2020 kon presenteren. Nog geen vijf minuten voordat de Kadernota 2020 in de raad van 4 juli jl. werd behandeld, hebben het CDA en de Dorpspartij ingestemd met het voorstel van het college om te kiezen voor renovatie van het zwembad bij Fitland en niet voor het nieuwe zwembad de Waterstroom.

Met dit voorstel van het college werd tevens de parkeerplaats voor Fitland cadeau gedaan aan Fitland BV. In de verkoopovereenkomst tussen Fitland en Molenbroek BV staat dat Molenbroek € 500.000 voor deze grond aan Fitland betaalt als Fitland de parkeerplaats en nog een ander stukje grond in bezit weet te krijgen.

Het college betaalt met € 2,2 mln. al voor de volledige renovatie van het zwembad. Daarnaast geeft het college de parkeerplaats bij Fitland gratis weg! De VVD heeft twee dagen voor de raadsvergadering van 4 juli de verkoopover-eenkomst tussen Fitland en Molenbroek bij het kadaster opgevraagd en, voorzien van een analyse, aan alle fractie-voorzitters toegestuurd. Het CDA en de Dorpspartij gingen toch akkoord met dit extra cadeautje van € 500.000 voor Fitland.

Overschrijdingen uitgaven in de Jeugdzorg
In één van de eerste commissievergaderingen in 2018 heeft de VVD aan de wethouder Financiën gevraagd wanneer zij op de hoogte was van de slechte financiële situatie van onze gemeente door de overschrijding van het budget in de Jeugdzorg met € 3,3 mln. in 2017. Haar letterlijk antwoord was, en ik citeer: "Begin april 2018 ben ik me rot geschrokken".

Ruim voordat het CDA en de Dorpspartij in de coalitieonderhandelingen (mei 2018) kozen voor vier fulltime wethouders, wist de toenmalige en huidige CDA-wethouder Financiën dat Gemert-Bakel er financieel gezien niet goed voorstond. Toch eiste het CDA in het huidige college in mei 2018 de positie van drie fulltime wethouders op. Een gemeente met 30.000 inwoners kan makkelijk worden bestuurd door drie wethouders. Een 4e wethouder kost de gemeenschap in deze regeerperiode minimaal € 600.000.

Weer verhoging van de OZB
Het college is voornemens de OZB met 10% te verhogen in 2020. In 2019 ging de OZB al met 6% omhoog. Het college ziet ruimte om een ondernemer € 500.000 cadeau te geven en kiest bewust voor 4.0 FTE-wethouders, terwijl nog vóór de vorming van de coalitie het voor het CDA al duidelijk was dat de gemeente in zwaar financieel weer terecht zou komen.

U als inwoner moet deze cadeautjes en een onnodige wethouder via een verhoging van het OZB-tarief betalen. Deze twee voorbeelden kosten Gemert-Bakel onnodig al zo'n € 1,1 mln. De VVD is van mening dat het college met een voorstel naar de raad zou moeten komen om terug te gaan naar 3.0 FTE-wethouders in 2020.

Zie ook onze eerdere artikelen over het zwembad (8 juli 2019 en 22 februari 2019).

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-20610737
Stuur me een mail