TUSSENSTAND ONTWIKKELING ZWEMBAD/SPORTHAL
Gemert-Bakel, 22 februari 2019

Uit een rapport van Synarchus van 1 juni 2018, waarin vijf varianten voor een nieuw zwembad zijn doorgerekend, blijkt dat de goedkoopste variant € 644.000 per jaar zou gaan kosten. Het college heeft slechts
€ 350.000 per jaar voor het zwembad begroot. Het college is de afgelopen maanden druk met de verenigingen uit Gemert-Bakel bezig geweest te onderzoeken of een combinatie Zwembad en Sporthal binnen de gestelde begroting van € 350.000 financieel te realiseren was. Dat blijkt dus niet het geval te zijn.


Gezien de uitkomst van het rapport van Synarchus was de exercitie van de afgelopen maanden slechts hoop geven op een kansloze operatie. Het budget voor een zwembad van de gemeente is net 50% van de goedkoopste variant uit deze studie.
De watersportverenigingen vroegen gisteren om een laatste kans om zelf nog een scenario te onderzoeken. CDA en de Dorpspartij willen de vereniging hiervoor niet meer dan één maand de tijd geven. Al 4 jaar zijn de watersportverenigingen in gesprek met de gemeente. Continu aan het lijntje gehouden. Afgescheept worden met slechts één maand uitstel vindt de VVD een minachting richting inzet en commitment van de watersportverenigingen. Gezien de verkiezingsbeloften van CDA en Dorpspartij had men de verenigingen de gevraagde drie maanden moeten geven.

Wethouder van Dijk zal het laatste woord geven hoeveel tijd de watersportverenigingen gaan krijgen. De gemiddelde exploitatie van een zwembad ligt rond de € 200.000. Het is nu de zware taak voor de watersportverenigingen om een plan te ontwikkelen waar de kapitaalslasten voor het ontwikkelen van een zwembad niet boven € 150.000 per jaar mag uitkomen.

De VVD wenst het initiatief van de watersportverenigingen alle succes toe.

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-20610737
Stuur me een mail