PLAN DE WATERSTROOM VERRADEN DOOR CDA EN
DORPSPARTIJ
Gemert-Bakel, 8 juli 2019

We zijn vorig jaar begonnen met een wethouder Sport die heel enthousiast de verenigingen wilde betrekken bij het ontwikkelen van een nieuw zwembad. Toen het voor het college duidelijk werd dat zijzelf niet in staat waren zo'n initiatief betaalbaar van de grond te krijgen, hebben de verenigingen zelf het initiatief genomen om een plan te ontwikkelen. Er werden steeds hogere eisen gesteld aan het plan 'De Waterstroom'. Toch wisten de initiatiefnemers een garantiestelling voor € 4,3 mln. op tafel te krijgen.

Nog steeds geen voorwaarden
Maar het college wilde gewoonweg niet kiezen voor zwembad De Waterstroom. Dat werd wel duidelijk tijdens de raadsvergadering op 4 juli 2019. Het college heeft geen enkele garanties van de Fitland-deal laten zien. Het kettingbeding (garantie-instrument voor 20 jaar exploitatie) kan en kon ook nog niet opgesteld zijn. De afdwingbare voorwaarden m.b.t. het gebruik van het zwembad moeten deel uitmaken van dit beding en deze voorwaarden moeten nog opgesteld worden. Wat hebben de juristen dan getoetst, is de grote vraag?

Als Molenbroek BV failliet gaat zijn wij onze rechten op het zwembad kwijt. Google zelf maar eens op de woorden Kettingbeding + Faillissement + Curator. Geen garanties dus voor Molenbroek en harde garanties van Unikoop plus, een nieuw zwembad dat ook nog geschikt is voor wedstrijdzwemmen.

Oude tijden herleven
Toch knikte alle CDA en Dorpspartij raadsleden braaf richting het college en werd voor de Fitlanddeal gekozen. Bij de start van het debat vroeg het CDA om een schorsing en volgde er tijdens de raadsvergadering overleg tussen de CDA-fractie en de 2 verantwoordelijke CDA-wethouders (Sport en Financiën).

Zo openlijk liggen de kaarten dus op tafel. 3 CDA-wethouders hebben de meerderheid in het college en bepalen alles wat er in Gemert-Bakel gebeurt. Zowel in het college als bij de coalitie partijen. Oude tijden herleven of zijn ze nooit weggeweest? Het CDA controleert en dicteert en de burger krijgt de rekening gepresenteerd. Zo zijn wij vanaf begin telkens opnieuw in de financiële problemen terecht gekomen. Op 4 juli was er geen debat over het zwembad. Het CDA en de Dorpspartij sloten de ogen voor feiten en argumenten en verkwanselden hersenloos hun controlerende taak en ziel.

Democratische besluitvorming en verantwoording, alstublieft
De parkeerlocatie bij Fitland heeft een economische waarde van een half miljoen euro en wordt zonder reden (we betalen de renovatie al) aan Fitland weggegeven. Waarom? In de exploitatie van het zwembad komt Fitland rond de 30.000 euro te kort. Deze cijfers heeft het college ook van Fitland gekregen. De Waterstroom moest wel met sluitende exploitatie komen. Waarom dit verschil?

Zonder goedkeuring van het college kon Fitland zijn vastgoed niet verkopen aan Molenbroek BV. Waarom heeft het college op 15 januari 2019, bij het verlenen van deze goedkeuring, geen financiële kaders gesteld over de kosten voor het tijdelijk openhouden van het zwembad van Fitland gedurende de bouw van De Waterstroom? College, verant-woordt uzelf naar de burgers!

Dit is politiek anno 2019 in Gemert-Bakel. De belangen van de burgers in Gemert-Bakel zijn, denkt de VVD, nog nooit zo openlijk verkocht (lees: verkwanseld) als in de raad van 4 juli 2019. Het wordt tijd voor een andere politieke kleur in het college!

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-20610737
Stuur me een mail