CDA START CHARMEOFFENSIEF VOOR VERLAGING
ERFPACHTRECHT
De VDD vertelt u het werkelijke verhaal....!
Gemert-Bakel, 10 mei 2019

In het Gemerts Nieuwsblad van 10 mei start het CDA een charmeoffensief om het verbeterplan van de golfbaan van het college aan de burgers in Gemert Bakel te 'verkopen'. Het standpunt van de VVD met betrekking tot de golfbaan is duidelijk. De erfpacht met 90.000 euro verlagen is niet in het belang van de burgers van Gemert Bakel of in het belang van de golfbaan. Wij zijn niet tegen de golfbaan. Wij zijn kritisch, juist om te zorgen dat de golfbaan er echt bovenop komt.

Erfpachtverlaging is symptoombestrijding en lost het probleem niet op. Het is zoiets als naar de dokter gaan en zonder onderzoek met een paracetamol naar huis gestuurd worden. Iedereen zou dat een slechte arts vinden. Het college geeft een paracetamol van 90.000 euro, maar heeft geen goeie diagnose gesteld en heeft geen flauw benul wat ze aan het doen is.

Het CDA heeft op één punt gelijk. Een faillissement is geen optie. Er zit inclusief de betalingsachterstand € 13,6 mln. aan gemeenschapsgeld in golfbaan Stippelberg. De grond staat voor 4,4 miljoen in de boeken. Als burgers zitten wij er dus met 9,2 miljoen euro in. In 2014 heeft de gemeente de golfbaan met een herfinanciering heel erg geholpen. De rente ging van 4,6 naar 0,8%. De hypotheek van het clubgebouw ging van 166.000 euro naar 20.000 euro (aflossing werd 5 jaar uitgesteld) en 4 jaar later worden wij weer met een achterstand van 615.000 euro geconfronteerd.

Het verbeterplan is te mager. De 'patiënt' is niet goed onderzocht en met een prijsverhoging en erfpachtverlaging alleen doen wij burgers en golfers tekort. Ook de Dorpspartij vond in de commissievergadering van 7 mei dat het verbeterplan voor de golfbaan niet rijp was voor de raad. Alleen het CDA was voor. 8 mei trok de Dorpspartij haar standpunt in. Het commissielid had geheel volgens zijn betoog vóór behandeling in de raad moeten stemmen. Cabaret van de 1e orde. Gelederen sluiten is belangrijker dan goede besluitvorming.

Het CDA zegt: "Wij kijken niet weg voor moeilijke dossiers". De VVD zegt: "Het CDA kijkt al vier jaar weg voor de financiële problemen van de golfbaan. Waarom geen actieplan in 2015? Waarom moet de raad de CDA wethouder financiën OPDRACHT geven de rommel op te ruimen. Hoe kritisch is het CDA in de afgelopen jaren geweest rondom dit 'dossier'?"

Het CDA komt met een plan dat de burger nul euro kost, lezen wij. "Met de huidige rentestanden kan de verlaging van de erfpacht, dat is 90.000 euro, gedekt worden zonder dat deze op de begroting drukt." Het CDA vaart met dit standpunt wel heel scherp aan de wind als het om de waarheid gaat. Wat het CDA bedoelt, is dat een niet begroot financieel rentevoordeel gebruikt wordt als dekking voor de verlaging van de erfpacht. Wat het CDA niet zegt is dat dit rentevoordeel ook als een voordeel in de begroting geboekt kan worden. Dat het niet op de begroting drukt klopt taalkundig, maar dat het de burger nul euro kost… dat is spelen met de waarheid.

Het CDA verdedigt het voorstel van het college en schuwt daarin niet om in dit artikel de burgers compleet voor de gek te houden. Laten we überhaupt niet vergeten aan wie wij deze problemen in eerste instantie te danken hebben….

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-20610737
Stuur me een mail