CDA EN DORPSPARTIJ LATEN BURGEMEESTER
Gemert-Bakel, 14 december 2018

In de laatste raadsvergadering van het jaar 2018 ging het o.a. over het evenementenbeleid. Burgemeester Michiel van Veen is als portefeuillehouder voor dit beleid verantwoordelijk. Twee punten, die voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de inwoners van Gemert-Bakel van belang zijn, zouden worden aangepast:

  • Evenement vergunningsvrij tot 100 bezoeker (huidige situatie 150)
  • Geluidsnorm bij evenementen naar beneden bijstellen

Het CDA en de Dorpspartij gebruikten hun macht in de raad en hebben deze aanpassingen echter tegengehouden. Moest je eerst een vergunning aanvragen bij een evenement vanaf 150 deelnemers, in het nieuwe voorstel zou dat bij 100 bezoekers zijn. Door toedoen van het CDA en Dorpspartij blijft het nu vanaf 150 bezoekers.

Bedoeld om inwoners te vervelen of extra bureaucratie, manier om extra geld te innen? Nee zeer zeker niet. Dit heeft met uw veiligheid te maken. Wanneer er een grote groep mensen bijeen is, dan is dat belangrijke informatie voor hulpdiensten. Mocht er zich een calamiteit voordoen, dan zijn hulpdiensten beter geïnformeerd en kan men beter handelen. Een aanpassing in het belang van uw veiligheid werd afgeschoten.

Tip: U kunt natuurlijk (voor extra veiligheid) altijd een melding maken van uw evenement bij 100 of meer bezoekers, door gebruik te maken van de speciaal daarvoor ingebouwde link op de website van de gemeente.

Het naar beneden bijstellen van de geluidsnorm bij evenementen is om twee redenen belangrijk:

1. Inwoners van Gemert-Bakel ervaren tijdens evenementen regelmatig geluidsoverlast. Door de geluidsnorm naar
    beneden bij te stellen, toont het college terecht een evenwichtige afweging tussen de belangen van evenementen-
    bezoekers en de omwonenden.
2. Verder is hard geluid een gezondheidsrisico voor de jeugd. Het vergroot de kans op gehoorbeschadiging. Wie kent
    die piep in de oren niet na het uitgaan? Dat is een teken dat je gehoor op dat moment even 'tijdelijk' beschadigd is.

Gehoorbeschadiging is voor de jeugd een ver van mijn bed show, maar het is iets dat al over 10 jaar voor hen een probleem kan worden. Let wel, uw kinderen zijn dan pas 26 jaar! Om beide redenen was geluidsoverlast daarom ook een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma van de VVD.

Het is goed dat het college verantwoordelijkheid toont en de geluidsnorm ook om deze reden naar beneden bij wilde stellen. De VVD was hier blij om. De burgemeester heeft in de rol als portefeuillehouder voor dit beleid ook heel duidelijk zijn aanpassingen in de raad beargumenteerd. Zijn verhaal was logisch en helder. De totale oppositie herkende zich hier ook in.

Het CDA en de Dorpspartij waren echter doof en stom voor deze argumenten. Geluidsoverlast, gezondheid jeugd en veiligheid inwoners, het CDA en de Dorpspartij hebben in 'uw belang' geen steun gegeven aan deze aanpassingen. De VVD vraagt zich oprecht af wiens belang het CDA en de Dorpspartij echt met deze onverklaarbare zet hebben gediend.

Onderstaande feiten in aanmerking nemende, kunt u niet anders dan tot de conclusie komen, dat het handelen van het CDA en de Dorpspartij niet in het belang is van de inwoners van Gemert-Bakel, niet in het belang van uw kinderen, niet in het belang van de jeugd.

  • Jaarlijks komen er 20.000 jongeren bij met gehoorklachten t.g.v. blootstelling aan hard geluid.
  • 40 procent van de Nederlandse jongvolwassenen dreigen hierdoor gehoorproblemen te krijgen.
  • Een op de tien loopt waarschijnlijk zelfs het risico op zeer ernstige en blijvende schade.

IN DE KOU STAAN
Het risico op geen of verminderd gehoor van de jeugd wordt genegeerd!

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-20610737
Stuur me een mail