ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEHANDELING
Gemert-Bakel, 5 juli 2018

Na het lezen van het persbericht 'BLIJVEN WERKEN AAN GEZONDE FINANCIËN' kreeg ik spontaan het scenario van een film voor ogen.
De titel is op zich al gek gekozen, vind ik. Want volgens mij is blijven werken aan gezonde financiën geen nieuws, maar gewoon een taak van het college. Maar goed ik begrijp dat het college de pijn van € 3,3 mln
aan overschrijdingen van zorgbudgetten aan de burgers moet verkopen.


Titanic
Persoonlijk vind ik het verhaal wel een strekking hebben: 'we kunnen er allemaal niets aan doen; sorry, dit gebeurt
nu eenmaal zo. En ach, € 2,6 mln op een begroting van 70 miljoen.'
Les één: minimaliseren van het probleem.
Het college heeft van de € 3,3 mln tekort, € 2,83 mln niet zien aankomen!! Ik ben er niet van overtuigd dat het college voldoende controle heeft over de financiën.
En om terug te komen op dat filmscenario… Ik moest aan de film Titanic denken. Het orkest speelt zijn liedje om het volk rustig te houden en langzaam zie je het schip zinken. Wij proeven geen echte urgentie uit het persbericht van het college. Het staat voor ons als de symboliek met het orkestje dat haar muziek speelt.
Net als toen niemand verwachtte dat zo'n schip zou kunnen zinken, zo kunnen wij ons nu niet voorstellen hoe het met Gemert-Bakel kan eindigen.

Code rood
Wij krijgen het gevoel dat er onvoldoende financiële controle is: een schuld van 2x onze begroting, € 20 mln aan potentiele claims in het verschiet en een college dat uitstraalt: 'ach valt allemaal wel mee'.
De VVD maakt zich dan ook ernstig zorgen over de toekomst van Gemert Bakel. Wij vinden dat er sprake is van code rood en er moet gekeken worden naar extra ruimte om de reserves aan te vullen.

Financiële claims
Dagvaarding ontvangen van een claim van € 14 mln. Om deze claim een beetje in perspectief te trekken: dit is 20% van onze begroting. Als ik dat vertaal naar de begroting van gemeente Den Haag, dan zou dat een claim van € 500 mln zijn. De grootte van de claim en de impact voor onze gemeente zoals Gemert Bakel is gigantisch.
Stel dat de rechter deze ondernemer in het gelijk stelt?

  • Wat betekent dat voor de financiële positie van de Gemeente Gemert Bakel?
  • Komen wij dan weer onder toezicht van de provincie te staan?
  • Tel daarbij de risico van een 2e claim van 6 miljoen euro erbij op…

Best practice
Waar staat onze gemeente.nl?

  • Vergelijk tussen Gemert en Laarbeek: we zien bij de kengetallen dat Gemert 32% meer bijstandsuitkeringen heeft
    per 1000 inwoners dan Laakbeek (22,5 versus 17)!!
  • Dit is een significant verschil. Hoe valt dat te verklaren?
  • De VVD zou graag willen weten hoeveel geld Gemert-Bakel op basis van dit kengetal op jaarbasis aan bijstandsuit-
    keringen meer uitgeeft dan Laarbeek.

Gemert geeft 2x zoveel geld uit aan onderwijs dan Laarbeek en Boekel. Op zich -- denk ik -- verklaarbaar. Wij hebben ook een groot schoolaanbod en ik vermoed ook dat deze scholen ook een regiofunctie vervullen.

  • Hoeveel leerlingen uit Boekel en Gemert volgens onderwijs aan scholen in Gemert-Bakel?
  • Vindt er onderlinge verrekeningen plaats als leerlingen uit andere gemeenten hier onderwijs volgen?
  • Zo nee, zou dat geen idee zijn dit bij Laarbeek en Boekel aan te kaarten?
VAN DE VOORJAARSNOTA 2019

Walter Manders
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 0492-390001 / 06-51273536
Stuur me een mail