BUSSTATION IN GEMERT
Gemert-Bakel, 6 juli 2015

De VVD afdeling Gemert-Bakel wil in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 daadwerkelijk aan de slag gaan. Geen loze retoriek op een flyer, maar echt ''werk en daden verrichten"!

Er leeft in onze gemeente een ongenoegen over de slechte openbare vervoersmogelijkheden binnen onze regio en over de aansluitende verbindingen met de omliggende dorpen.

Beter openbaar vervoer
De VVD afdeling Gemert-Bakel stelt zich ten
doel hier verbetering in aan te brengen en
wel door op de Elizabethplaats te Gemert
een centraal busstation te situeren met
aansluitend streekvervoer en taxiplaats.

Dus alles geconcentreerd als "Gemert, De
Peelse Poort"
. Hieromheen denken wij aan
een klein winkelcentrum met woningbouw,
hotel- en conferentiemogelijkheid en een
hoogbouw/kantoorruimte met parkje. Ook
bestaat er de mogelijkheid om in dit plan
een onderhoudswerkplaats voor bussen op
te nemen.

"Gemert, De Peelse Poort" is bij uitstek de vertrekplaats voor een rit naar het Boerenbondmuseum en een rondtour door Gemert.

Dit alles met een open en doorgaande verbinding via de Komweg met de Regio. Met de Nieuwstraat en het Ridder-plein (winkel- en uitgaansgebied) in de directe omgeving, kan deze plaats ook van betekenis zijn voor onze lokale middenstand. Hoe wij ons dat in het echt voorstellen? Klik hier!
Samenwerking
Ter voorbereiding zijn wij met derden in overleg en zullen samen met hen de plannen verder uitwerken. Eind 2016 willen onze plannen groots in de publiciteit brengen als onderdeel van ons verkiezingsprogramma 2017-2018 voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

De VVD afdeling Gemert-Bakel verwacht met dit plan voldoende kiezerswinst en voorkeursstemmen te halen zodat wij in 2018 weer deel zullen gaan uitmaken van het gemeenbestuur en wij dit plan en onze beloften dan ook daadwerkelijk kunnen gaan realiseren. Samenwerking met andere politieke partijen is daarbij niet uitgesloten.

Bestuur VVD Gemert-Bakel

Impressie van het door ons voorgestelde busstation
Wij mogen stellen, dat met dit plan de

REGIOVERBINDINGEN, WOON-WERKGELEGENHEID, HOTEL- EN CONFERENTIEFACILITEITEN EN HET TOERISME

 een duidelijke impuls zullen ondergaan.