RICK FAAS HERKIESBAAR VOOR WATERSCHAP
Gemert, 3 februari 2015

Gemertenaar Rick Faas stelt zich bij de verkiezingen van 18 maart weer beschikbaar voor het Waterschap Aa en Maas. 'Waterschappen zijn functioneel voor mens, dier, natuur en economie. Ze dienen een breed algemeen belang. Voor die belangrijke zaken zou ik me graag nog vier jaar langer willen inzetten.'

'De laatste 4 jaar heb ik mogen leren wat het Water-
schap inhield', zegt Faas. Hij noemt het regelen van
waterstanden voor de vele lopen die de regio Gemert-
Bakel rijk is. 'Het is van belang om het grondwater
goed op peil houden. Dat helpt de agrarische sector
om de productie in de akkerbouw rendabel te houden.'

Toerisme
Tijdens zijn periode werkte Waterschap Aa en Maas
ook aan de natuur. Faas geeft de Peelse Loop en de
Karweische Loop als voorbeeld. 'Beide riviertjes, naast
enkele andere, meanderen weer in hun oorspronkelijke
bedding.’ Dat is volgens Faas ook bevorderlijk voor de
economie. ‘Het is zeker de moeite waard voor onze
inwoners om dit te bewonderen, maar ook voor de
toeristen is het een bezienswaardigheid. Per slot van
rekening maken deze vele lopen en vennen het
bijzondere beeld van onze Peel.'

Gezond
Daarnaast is veiligheid een van de belangrijkste taken
van het waterschap. 'Onafgebroken wordt gewerkt aan
het voorkomen van overstromingen.'
Ook het zuiveren van afvalwater valt onder de taken
van het Waterschap. 'Schoon water is gezond water en
daarom moeten wij het schoon houden. Ook dat is voor mij een reden om de kiezers te vragen mij in die taak te steunen.'
Rick Faas, lijst 5 / kandidaat 10 voor de verkiezing van Waterschap Aa & Maas