VVD CONSTATEERT VEEL ZORGEN OVER DE ZORG
Gemert-Bakel, 19 september 2014

De VVD wil iedere bezoeker bedanken die tijdens Gemert-Mért onze kraam heeft bezocht. Dat waren er veel dit jaar, mede vanwege het mooie weer. Het was voor de VVD weer een goede gelegenheid om te peilen wat er onder de Gemert-Bakelse bevolking leeft.

Over het algemeen zijn de mensen in Gemert-Bakel tevreden, maar zij maken zich wel zorgen over de toekomst. We kwamen vaak te spreken over de ontwikkelingen in de zorg. Komt het allemaal wel goed met de aanstaande veranderingen in de zorg? Vooral ouderen maken zich daar behoorlijk druk om. De onzekerheid die dit met zich mee brengt, geeft hen geen onbezorgde oude dag.

Inzetten op zorg
Voor de VVD is dit reden om sterk in te blijven zetten op kwalitatief hoogwaardige zorg voor iedereen die zorg nodig heeft. We zien dan ook met spanning uit waar dit college mee komt wat betreft de WMO, de thuiszorg en de jeugdzorg. Een belangrijke ontwikkeling is dat we op zorggebied gaan samenwerken met omliggende gemeenten (6.1 gemeenten). De VVD zal dit nauwlettend in de gaten houden. De mensen die dat samen met ons willen doen zijn van harte uitgenodigd met ons in gesprek te gaan: wij zijn benieuwd naar ieders visie.

U kunt altijd een afspraak maken op ons kantoor, Predikant Swildensstraat 30 te Gemert om e.e.a. met ons te bespreken. Wij zijn per slot van rekening een landelijk partij met contacten in zowel de Provincie als de Tweede Kamer. Telefoon secretariaat: 06-13808782 of

Bestuur VVD Gemert-Bakel

stuur ons een mail.