MARK ORY NIEUWE VOORZITTER VVD GEMERT-BAKEL
Gemert-Bakel, 28 mei 2014

In haar Algemene Leden Vergadering heeft de Gemert-Bakelse afdeling
van de VVD de heer Mark Ory unaniem gekozen tot voorzitter. Met een
krachtig mandaat op zak zal hij de komende periode leiding geven aan
het vijfkoppige bestuur.


Het dagelijks bestuur van de VVD Gemert-Bakel bestaat vanaf heden uit
Mark Ory (voorzitter), Gertie van Els-Litjens (secretaris) en Arjan Princée
(penningmeester). Ruud van der Donk en Rick Faas maken als algemene
bestuursleden het gezelschap compleet.

Belangenbehartiging
Hoewel de VVD geen raadszetel wist te behalen bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen, zal de partij ook de komende jaren de belangen
van de inwoners blijven behartigen. De partij zal daarvoor nauw samenwerken
met de Statenfractie in Den Bosch en met de Tweede Kamer-fractie. Ook
zullen de liberalen de Gemert-Bakelse politiek op de voet blijven volgen en zo
nodig bij de raads- en commissievergaderingen aanwezig zijn.

Bindende factor
Mark Ory liet weten dat iedereen een beroep kan doen op hem en zijn VVD-
collega’s. "Ik wil een bindende factor zijn. Niet alleen binnen onze partij, voor
de leden en de VVD-stemmers, maar ook richting andersdenkenden
." Een belangrijk doel voor Ory is de partij beter zichtbaar en herkenbaar te maken.

Ruud van der Donk
PR & Communicatie VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-51323377
Stuur me een mail
Voor contact met de plaatselijke VVD kunt u Rick Faas bellen (0492-362354) of hem een mail sturen.