VVD GEMERT-BAKEL BEDANKT HAAR KIEZERS
Gemert-Bakel, 20 maart 2014

Beste VVD-kiezer,

Graag wil ik u, namens de VVD Gemert-Bakel, hartelijk danken voor uw stem op de VVD in onze gemeente. Spijtig genoeg zijn we er niet in geslaagd om voldoende stemmen te verkrijgen om weer deel te kunnen nemen aan het bestuur in Gemert-Bakel.

Maar dat betekent niet dat we stil zullen zitten, de komende vier jaar. We zullen het bestuur nauwlettend volgen en onze mening steeds luid en duidelijk verkondigen, zowel als het gaat om steun aan de komende coalitie, dan wel om kritiek op het beleid wanneer we een duidelijke liberale component missen. U zult zeker van ons blijven horen.

Nogmaals spreken wij onze hartelijke dank uit in uw vertrouwen!

Met vriendelijke groeten,

Rick Faas
Voorzitter (a.i.) VVD Gemert-Bakel
Tel.: 0492-362354 / 06-13808782
Stuur me een mail