ONDERWIJS BETER LATEN AANSLUITEN OP
Gemert-Bakel, 25 februari 2014

Gertie van Els-Litjens staat op de vierde plaats op de kandidatenlijst van de VVD. Het voormalige raadslid weet waar het in de Gemert-Bakelse politiek om draait. En hoe belangrijk het is om volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad te hebben die een gefundeerde visie uitdragen. Goed onderwijs is een van haar speerpunten. Ze wil zich blijven inzetten voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Gertie is zelf leerkracht geweest in het basisonderwijs. "Daar wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van jongeren", zegt ze. "Daarom heb je bijzonder goede leerkrachten nodig." Op dat punt mogen de eisen die aan de PABO-opleiding van haar worden aangescherpt. "Dat is zeker nodig als we leerlingen die op achterstand staan langer in het reguliere onderwijs willen houden. Er wordt in de toekomst meer gevraagd van de juf en de meester voor de klas. Een sterke kenniseconomie is gebaat bij excellente leerkrachten."

Vakmensen
De economische situatie in Nederland laat op dit moment veel te wensen over. Het aantal werklozen neemt toe en tegelijkertijd heeft het bedrijfsleven enorme behoefte aan vakmensen. "De aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt is niet goed. Het is nu nog vaak zo dat afgestudeerden eerst een stevige opleiding in een bedrijf nodig hebben om productief te zijn. Het is daarom niet vreemd dat bedrijven zich steeds meer gaan bemoeien met het onderwijs en initiatieven nemen om eigen studierichtingen op te zetten. Het is goed dat er een dialoog komt tussen bedrijven en onderwijs."

Ondernemerschap
Er zijn 800.000 zzp'ers in Nederland en hun aantal groeit gestaag. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 mensen een onderneming, van wie 95 procent als zzp'er. "Dat betekent dat een grotere groep mensen de kost verdient als ondernemer", legt Gertie uit. "Maar in het onderwijs krijg je weinig ondernemersvaardigheden mee. Daar ligt echt een belangrijke taak voor het onderwijs. Leerlingen verdienen het om betere voorlichting te krijgen over beroepen en de arbeidsmarkt." Ook ondernemers kunnen volgens haar een steentje bijdragen. "Die zouden zich wat vaker kunnen laten uitnodigen om een gastcollege te geven. Ook kunnen ze basisschoolleerlingen enthousiasmeren door ze in hun bedrijven uit te nodigen, om zo een beetje passie over te brengen en nuttige ervaringen te delen."
ARBEIDSMARKT

Gertie van Els-Litjens (#4 op de kandidatenlijst)
Secretaris VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-30559445
Stuur me een mail