DE HUIDIGE LASTENVERZWARING IS NIET ACCEPTABEL
Gemert-Bakel, 25 februari 2014

"Er is nog veel te doen om Gemert-Bakel financieel gezond te maken zonder de lasten te verzwaren. Dat heeft mij doen besluiten om weer mee te doen." Aan het woord is Rick Faas, nummer 2 op de kandidatenlijst van de VVD en huidig raadslid.

"De laatste vier jaar is er te veel blijven liggen wat dringend aandacht verdient", stelt Rick Faas. "Er zijn veel besluiten genomen waar je als ondernemer en burger niet vrolijk van wordt. De lastenverzwaring was en is onacceptabel. Dit heeft direct gevolgen gehad op onze Gemert-Bakelse economie. Die is daardoor verzwakt. De coalitie heeft ons de laatste vier jaar veel geld gekost."

De VVD wil dat Gemert-Bakel weer een belangrijke plaats inneemt binnen de regio. Een solide en structureel sluitende begroting kan daaraan bijdragen. "Er is een begroting nodig die tegen een stootje kan. Daarom moet de gemeente zich alleen bezighouden met haar kerntaken."

Duidelijke standpunten
"Binnen de gemeenteraad heb ik altijd duidelijke standpunten ingenomen", vertelt Rick over zijn fractievoorzitterschap. "Zo heeft de VVD het betaald parkeren tegengehouden. Ook hebben we ervoor gezorgd dat er geen mestverwerking op Wolfsveld is gekomen." Hij wil zich daar de komende raadsperiode hard voor blijven maken. "Hou de mest waar hij hoort. Dat is voor mij nog steeds in het buitengebied en niet op een bedrijventerrein, zelfs niet als de bestemmingsplannen dit toelaten." Ook noemt hij de winkelopeningstijden op zondag als een verdienste van de VVD. "Daar heb ik direct op aangedrongen en zonder dat winkeliers er legeskosten voor hoefden te betalen. Ondernemen moet je iedere dag kunnen doen."

Koopkracht stimuleren
Rick hield in de Raad ook een pleidooi om de wethouders ruimte te geven in het onderhandelen over grondprijzen. "Ik heb een motie ingediend die flexibele grondprijzen mogelijk maakt. En die is aangenomen." Er is de VVD veel aan gelegen de financiële positie van de gemeente gezond te maken en te houden. "Om die reden hadden we veel moeite met de MFA’s in Handel en De Mortel. Ik gun deze kernen hun mooie MFA’s, maar gezien onze financiële situatie was het een onverantwoordelijke investering." De gevolgen lieten zich dan ook direct zien en voelen. "We kregen als burgers en bedrijven 35% OZB-verhoging voor onze kiezen. De VVD vindt dat niet reëel. Het is belangrijk in economische slechte tijden voldoende koopkracht bij de burgers te houden."

Recreatie en toerisme
"De structurele druk op onze komende begrotingen zal ons nog jaren blijven achter volgen," rekent Rick voor. "Zo was er geen geld meer voor de Eendracht." De VVD wil de gemeente Gemert-Bakel versterken in plaats van afzwakken. "De VVD wil een gemeente die binnen de Peel weer meepraat en zijn eigen positie inneemt binnen de 6.1-gemeenten. Een positie die de bedrijven en burgers voordeel zal moeten opleveren." Hij geeft aan hoe dat kan gebeuren: "Direct werk maken van recreatie en toerisme, ruimte geven aan de ontwikkelaars van het Kasteel, Gemert-Bakel op de toeristische kaart zetten. De tijd is er rijp voor en het kan voor economische groei zorgen."

Wonen en werken
Rick besluit met een oproep aan de kiezers: "Wij als VVD willen weer een faciliterende gemeente zijn waar ondernemen weer mogelijk is, zonder  regels vooraf en zonder zware belastingendruk. Een gemeente waar het voor de burgers gezellig wonen en goed werken is. Ik reken ook dit keer weer op uw stem om dat mogelijk te maken."

Rick Faas (#2 op de kandidatenlijst)
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 0492-362354 / 06-13808782
Stuur me een mail