WMO GAAT VEEL VERANDERING BRENGEN
Gemert-Bakel, 12 februari 2014

Nummer 5 op de kandidatenlijst van de VVD is Annemie Delissen. Als burgerraadslid volgt zij de ontwikkelingen in de zorg op de voet. "Ik werk als wijkverpleegkundige met een klein team van collega's in de regio Zuid- en Noordoost-Brabant. En ik moet concluderen dat veel van mijn cliënten echt wakker liggen van de veranderingen in de thuiszorg."

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid in het toekennen van zorg. Annemie zet zich in om via de politiek de zorgverlening op een hoog peil te houden. Maar haar betrokkenheid gaat verder. Zij maakt zich ook sterk voor de belangen van haar collega-zorgverleners. Landelijk is ze actief in Verpleegkundig & Verzorgend Nederland (V&VN). Daarnaast is ze medeoprichter van de Zorgprofessionals, de landelijke coöperatie die de belangen van zelfstandige zorgverleners behartigt. "Ik heb dan ook regelmatig overleg met het College van Ziektekostenverzekeraars en de Nederlandse Zorg Autoriteit. Daar worden onder andere de prijzen van de zorg bepaald en wie die zorg uiteindelijk mogen leveren."

Steentje bijdragen
Het zal niemand zijn ontgaan dat ook in Gemert-Bakel de veranderingen in de WMO veel onrust veroorzaken. "Ook als je aan de landelijke overlegtafel zit, word je daar niet echt vrolijk van", zegt Annemie. "Op landelijk niveau probeert men de kosten van de zorg in de hand te houden. In de wet- en regelgeving die op ons af komt, zie je dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en mantelzorg. Dat is een van de belangrijkste pijlers onder de WMO. De gemeenten moeten de toekenning van zorg voor een belangrijk deel gaan regelen, via hun WMO-loket, samen met de zorgverleners, de hulpvragers en hun familie en naasten. En dat allemaal met een beperkt budget. Het is voor een gemeente als Gemert-Bakel dan ook een lastige opgave om dat goed op de rit te zetten." Met haar praktijkervaring als zelfstandig verpleegkundige wil Annemie daaraan haar steentje bijdragen in de gemeenteraad van Gemert-Bakel.

Eigen verantwoordelijkheid
Huidige en toekomstige hulpvragers zullen vaker een beroep moeten doen op hun sociale netwerk en op mantelzorg. Hulpvragers krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. "Dat is niet per se een negatieve ontwikkeling", stelt Annemie. "In iedereen schuilt een hulpverlener. En iedereen kan wat betekenen voor de maatschappij." Toch ziet ze dat veel van haar cliënten ongerust zijn over de toekomst. "Mensen zijn bang dat ze straks veel minder zorg gaan krijgen. Ze krijgen er als het ware een zorg bij. Niet alles wordt nog langer automatisch voor ze geregeld, maar het initiatief ligt vaker bij henzelf en bij hun familie. Ik druk ze vaak op het hart niet negatief te worden. Dat helpt je niet! Met een lach kun je meer bereik dan met chagrijn. Want vanuit een positieve instelling komen de oplossingen een stuk gemakkelijker." Volgens haar scheelt het als de gemeente voor haar inwoners keuzemogelijkheden creëert en voor kwaliteit kiest. "Die kwaliteit ligt niet altijd bij de grote zorgverleners. Juist de samenwerkende zzp'ers, de zelfstandige zorgprofessionals, kunnen in de wijkzorg van enorme betekenis zijn."

Annemie Delissen (#5 op de kandidatenlijst)
Burger-fractielid VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-22311912
Stuur me een mail