VVD WIL ONDERNEMINGSKLIMAAT VERBETEREN
Gemert-Bakel, 23 januari 2014

De VVD in Gemert-Bakel wil het verbeteren van het klimaat voor ondernemers hoger op de politieke agenda plaatsen. Niet alleen een concurrerende grondprijs moet het voor ondernemers aantrekkelijk maken om zich te vestigen in de gemeente. De partij wil ook af van onnodige regels en lastige procedures. In haar verkiezingsprogramma doet de partij voorstellen om bureaucratische regels te schrappen en bedrijvigheid te stimuleren.

De eerste stappen om tot een beter ondernemingsklimaat te komen zijn al gezet. Onder andere door het initiatief van de VVD om de wethouder toe te staan bij de verkoop van grond een flexibele grondprijs te hanteren. Dat leidt tot meer verkoopresultaten. Ook de zondagopenstelling van winkels (zonder extra legeskosten!) is iets waar de VVD zich lang voor heeft ingezet en wat sinds kort gerealiseerd is.

Detailhandel
Toch laat het zittende college kansen liggen, oordeelt de VVD. Vaak hebben ondernemers goede initiatieven waar we als gemeente voor open moeten staan in plaats van op voorhand deze verwerpen als onmogelijk. Zo moet de vestiging van detailhandel op bedrijventerreinen binnen onze gemeente mogelijk zijn. Als de ondernemer daar zijn omzet kan halen moeten we daar als gemeentebestuur niet voor gaan liggen.

Recreatie en toerisme
De ondernemer moet wel zijn boterham kunnen verdienen. Dit wil de VVD stimuleren door vaart te zetten achter de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Door meer potentiële klanten zijn ondernemers eerder geneigd voor Gemert-Bakel te kiezen. Meer klanten betekent een grotere diversiteit aan winkels, wat ook voor de inwoners van Gemert-Bakel gunstig uitpakt. Ook de weekmarkt moet weer floreren als voorheen. Hier kunnen de terrassen rondom het ridderplein van profiteren wat weer mensen aantrekt. Het een werkt het ander in de hand en daar willen we mee aan de slag.

Agrarische sector
Niet alleen grote bedrijven, detailhandel en horeca moeten profiteren van een beter ondernemingsklimaat. Ook agrarische ondernemers moeten in onze gemeente kunnen ondernemen. Deze sector heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in onze gemeente, zeker als het gaat om werkgelegenheid, inrichting en onderhoud van het buitengebied en beleving van het boerenbedrijf. Tevens kunnen zij een grote bijdrage leveren op het gebied van voorlichting en informatie voor de toeristen.

MKB als banenmotor
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn de ondernemers in kleine en (middel)grote bedrijven die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van Nederland, dus ook van Gemert-Bakel. Onze gemeente biedt voldoende ruimte voor (internationale) bedrijven en is vanaf alle kanten goed bereikbaar. Als gemeente moeten we hier gebruik van maken en die ruimte ook geven.

De VVD gaat zich ook de aankomende raadsperiode inzetten voor minder bureaucratie, verlaging van de lasten, eenvoudige procedures en een gunstig vestigingsklimaat. Zowel voor kleine en grote bedrijven als voor ZZP'ers. Als wonen en ondernemen hand in hand gaat worden we er allemaal beter van. Met als resultaat een leefbare en financieel gezonde gemeente waar het goed wonen en werken is.

Arjan Princée (Lijsttrekker)
Penningmeester VVD Gemert-Bakel
Tel.: 06-53215197
Stuur me een mail