NOORDOOST CORRIDOR KAN GEMERT-BAKEL
Gemert-Bakel, 3 oktober 2013

In eerste instantie dacht de VVD dat de aanleg van de Noordoost Corridor een aangelegenheid was van Laarbeek, Helmond en de omgeving van Eindhoven. Maar na de overlegbijeenkomst van donderdag 26 september jl. met de provincie zijn wij van mening veranderd. Het gaat ook Gemert-Bakel aan, met name Bakel. Want Bakel ligt volop in het zoekgebied voor het nieuwe tracé. Dat zet de VVD aan het denken.

De wens van Helmond om de N279 door te trekken naar de A73 bij Asten kan grote gevolgen hebben voor het gebied Bakel. Het tracé mag niet door Dierdonk lopen, want dit geeft te veel geluid en verkeershinder. Dit zet de VVD aan denken, want wat voor hinder geeft dit dan voor onze kern Bakel? De presentatie van de provincie maakte al snel duidelijk dat wij goed op ons tellen moeten passen.

Bakelse Plassen
De ontwikkeling van de Bakelse Plassen kan in het gedrang komen, wat wij als VVD zeker niet willen. De VVD wil juist de ontwikkeling van recreatie en toerisme in dit gebied stimuleren. Dit mag niet worden doorkruist door de plannen van de N279. Het bestemmingsplan Bakelse Plassen, dat al jaren stil ligt, moet nu worden ontwikkeld. Het heeft voor de VVD al veel te lang op zich laten wachten. De grote belangstelling voor deze plassen is dit jaar opnieuw bewezen, gezien het aantal bezoekers die dit jaar deze plassen bezochten. Daarbij komt ook dat de inspanning van de laatste 10 jaar om de natuur in dit gebied te ontwikkelen, teniet wordt gedaan als het nieuwe tracé het gebied doorsnijdt. Het is een prachtig natuurgebied grenzend aan de Stippelberg en is daardoor bij uitstek een mooi toeristisch gebied. Het mag niet worden verstoord door de N279: wij hebben het nodig voor de toeristische ontwikkeling. Daarom wil de VVD dan ook van nu af betrokken zijn bij alle ontwikkelingen betreffende de Noordoost Corridor. Het is zeker een Gemert-Bakelse aangelegenheid geworden en daar gaan wij ons hard voor maken! De ontwikkelingen van de Noordoost Corridor blijven wij voor u op de voet volgen. Het plan om een snelweg door het Bakelse gebied te trekken moet … snel weg!
PIJNLIJK RAKEN

Rick Faas
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 0492-362354 / 06-13808782
Stuur me een mail