GEEN MEST OP WOLFSVELD
Gemert-Bakel, 2 september 2013

De VVD wil geen mestverwerking op Wolfsveld. Laat de mest waar hij is: in het buitengebied.

Het is niet verstandig om de mest in grote hoeveelheden naar de bebouwde kom te brengen. Dit is vragen om problemen. We kiezen ervoor mee te werken met onze veehouders aan een gezond en beter milieu.

Rick Faas
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 0492-362354 / 06-13808782
Stuur me een mail