GEEN MESTVERGISTING OP WOLFSVELD
Gemert-Bakel, 22 maart 2013

De VVD Gemert-Bakel wil geen grootschalige mestvergisting toestaan op Wolfsveld II. De omvang van de installatie en het vergistingsproces brengen onaanvaardbare risico’s en overlast met zich mee.

Daarom is de VVD van mening dat er voor een dergelijke mega-installatie geen plaats is binnen de gemeentegrenzen. De VVD heeft een duidelijk standpunt. "We hebben het hier over de op één na grootste vergistings-installatie van Europa", stelt raadslid Rick Faas. "En we weten dat vergisting risico's heeft. Je kunt niet met een simpele druk op een knop het vergistingsproces stoppen. Als het mis gaat, gaat het vergistingsproces nog weken door." Daarnaast vreest Faas voor overlast die de fabriek zal veroorzaken.

"De installatie grenst pal aan bewoond gebied. Het is een utopie te denken dat het een reukloos proces is. Ook de ondernemers op Wolfsveld zullen hinder hebben van de geur. Daarnaast krijgen we natuurlijk te maken met intensief vrachtverkeer."

Imago
Volgens de VVD is de vergistingsinstallatie ook in strijd met de gemeentelijke plannen om Gemert-Bakel aantrekkelijker te maken voor toeristen en recreanten. "De vergister en de plannen met de Rooije Asch bijten elkaar", zegt Faas. "De installatie heeft zo’n omvang en capaciteit, dat deze beslist het imago van ons dorp zal beïnvloeden. Wie Gemert zegt, zegt megavergister. Die beeldvorming willen we juist niet hebben, want dat remt onze economische ontwikkeling."

De Fuik
De VVD is eerder voorstander van inpandige mestverwerking op De Fuik, zoals MACE deze al eens heeft voorgesteld. Daar zou dan alleen mestverwerking mogen plaatsvinden die bestaat uit het scheiden van natte en droge mest. "Vergisting is ook op De Fuik natuurlijk uit den boze." Faas roept het College van B en W op zich te bezinnen. "De onrust onder de inwoners is meer dan terecht. Hun opvattingen moet je serieus nemen. Ook dat is democratie."

Rick Faas
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 0492-362354 / 06-13808782
Stuur me een mail