VVD GEMERT-BAKEL VOOR EEN GEZOND
Gemert-Bakel, 19 januari 2013

De VVD is erg ontevreden over het economisch beleid van Gemert-Bakel. Er is onvoldoende gepresteerd de laatste jaren om het ondernemingsklimaat te stimuleren.

"Het is meer tegenwerken dan meewerken", stelt VVD-raadslid Rick Faas. "Dit geldt zowel voor de agrarische sector als voor het ondernemen in het algemeen." Hij noemt de grote hoeveelheid regels die het moeilijk maken een onderneming te beginnen of met een nieuwe bedrijfsactiviteit te starten. Volgens Faas is er sprake van een ontmoedigingsbeleid. "Simpelweg nee verkopen of stellen dat iets niet kan of niet mag, kun je geen stimulerend beleid noemen. Daarmee laat je de economie binnen onze gemeente stagneren."

Faciliteren
De VVD pleit voor vermindering van het aantal regels. "Met minder bureaucratie geef je ondernemers meer ruimte in hun ondernemerschap. Een ondernemer kent zijn of haar verantwoordelijkheid", stelt Faas. "Vanuit dit verantwoord ondernemerschap komen mooie initiatieven tot stand. Maar door onduidelijke, tegenstrijdige of zelfs onzinnige regels te hanteren worden deze initiatieven vaak in de kiem gesmoord. Je zou ondernemers juist moeten faciliteren."

Brainport
Daar komt nog bij dat Gemert-Bakel onvoldoende gebruikmaakt van zijn gunstige ligging. "We zijn goed bereikbaar en kunnen dus gemakkelijk profiteren van de economische ontwikkelingen in Brainport. In plaats daarvan zien we nu Gemertse bedrijven bijvoorbeeld verkassen naar De Bemmer in Beek en Donk, een gemeente die zich wél sterk profileert als onderdeel van Brainport." Volgens Faas is het een gemiste kans. "Wij willen dat meer Gemert-Bakelse ondernemers, maar ook ondernemers van buiten, juist weer kansen gaan zien in onze gemeente. Daar willen we voor knokken."
ONDERNEMERSKLIMAAT

Rick Faas
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel
Tel.: 0492-362354 / 06-13808782
Stuur me een mail