RUUD VAN DER DONK
Lid van de lokale werkgroep VVD Gemert-Bakel
Adres:


Contact:
Pastoor Attendoornstraat 30
5421 SN Gemert
:
: 06-51323377
Ruud van der Donk (1962) woonde vijf jaar in Bakel voordat hij de Peelse Loop overstak om zich in Gemert te vestigen. Daar woont hij inmiddels zes jaar. Zijn bedrijf-aan-huis, een communicatiebureau, nam hij mee. Inmiddels timmert Triadesk Communicatie ook vanuit Den Bosch stevig aan de weg. Zijn bedrijf is aangesloten bij het BKG en hijzelf is vier jaar lang bestuurslid van BKG geweest. Het ondernemerswereldje en de economische bedrijvigheid zijn hem dan ook niet vreemd. Ruud heeft twee kinderen en minstens één vrouw die hem aanbidt. Ruud studeerde Politicologie en Communicatie Wetenschappen aan de KUN, de tegenwoordige Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna werkte hij vier jaar in Rotterdam (waarvan 18 maanden in het kader van de Vervangende Dienstplicht) als journalist op de redactie van De Tribune, het ledenblad van de Socialistische Partij. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1999 verzorgde hij de politieke radio-uitzendingen van Omroep Centraal.

In het Gemert-Bakelse was hij twee verkiezingsrondes lang de campagneleider van Lijst Vier/Fier& Actief, die mede daardoor groeide van één naar twee en vervolgens naar drie zetels. In 2006 droeg hij bij aan de verkiezingscampagne van de VVD: van nul naar één zetel! Fier&Actief moest het toen op eigen kracht doen en verloor twee zetels.

Ruud is liberaal in hart en nieren, al wil zijn verstand er soms wel eens anders over denken. Voor hem is het liberalisme niet links of rechts. Door er ethische waarden en normen aan te koppelen die zijn gericht op menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid is de VVD voor hem een partij die vernieuwend en progressief is, 'bruggen kan slaan' tussen mensen en solidair is met iedereen die vooruit wil. In dat opzicht behoort hij eerder tot het kamp van Mark Rutte dan tot Kamp Rita.

Tot de doelstellingen van Ruud behoort het behalen van drie VVD-gemeenteraadszetels in 2018. En als dat er vijf worden, is dat meegenomen. Iedereen die daar aan mee wil werken: bel fax mail!Tel.
GSM
E-mail: klik hier