AGENDA VVD GEMERT-BAKEL
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)

31-03-2020  20.00u

01-04-2020  20.00u

02-04-2020  20.00u

16-04-2020  20.00u

12-05-2020  20.00u

13-05-2020  20.00u

14-05-2020  20.00u

04-06-2020  20.00u

13-06-2020  10.00u

16-06-2020  20.00u

17-06-2020  20.00u

18-06-2020  20.00u

09-07-2020  20.00u

Commissievergadering Financiën en Bestuur  ¹)
(agenda en stukken)
Commissievergadering Ruimte, Mobiliteit, Volkshuisvesting en Openbaar Beheer  ¹)
(agenda en stukken)
Commissievergadering Sociaal Domein, Sport en Onderwijs  ¹)
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Commissievergadering Financiën en Bestuur
(agenda en stukken)
Commissievergadering Ruimte, Mobiliteit, Volkshuisvesting en Openbaar Beheer
(agenda en stukken)
Commissievergadering Sociaal Domein, Sport en Onderwijs
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
VVD Voorjaarscongres
Locatie: Nieuwegein (details volgen)
Commissievergadering Financiën en Bestuur
(agenda en stukken)
Commissievergadering Ruimte, Mobiliteit, Volkshuisvesting en Openbaar Beheer
(agenda en stukken)
Commissievergadering Sociaal Domein, Sport en Onderwijs
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)

*) In verband met de coronacrisis en de door het bevoegde gezag aangekondigde
   maatregelen zijn de eerste tijd allerlei bijeenkomsten en vergaderingen afgelast. Wij
   verzoeken u dit in acht te willen nemen.
¹) Vergaderingen zijn i.v.m. de coronacrisis geannuleerd; commissieleden kunnen hun vragen
   schriftelijk indienen.
DATUM EN TIJD