NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD GEMERT-BAKEL

8 mei 2020 - Basisregels voor iedereen
Het kan geen kwaad om eenieder nog maar eens te wijzen op de voorwaarden waaronder we de economie weer stukje bij beetje kunnen opstarten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is met verontrustende informatie gekomen: de economische krimp was 1,7% in het eerste kwartaal 2020. Dat lijkt misschien niet veel maar als.....
Lees verder »

7 mei 2020 - Nieuw Bestuursakkoord Brabant
We leven in een onwerkelijke periode. Covid-19 heeft Brabant zwaar getroffen en velen van ons zijn (in)direct ge-raakt door deze pandemie. Het kan dan lijken alsof de wereld stilstaat. Toch zijn er veel Brabanders die juist op dit moment alle zeilen bijzetten en bijspringen. Ook vanuit de provincie is er aandacht voor de drastische en nog.....
Lees verder »

16 mrt 2020 - Toespraak premier Mark Rutte over het coronavirus
Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt het echt, want de maatregelen die we hier en elders.....
Luister verder »

14 nov 2019 - Verantwoordelijkheid nemen, niet altijd leuk maar wel nodig
Sinds deze zomer is er bijna elke dag wel een nieuwsbericht over stikstof. Regelmatig komt Brabant daarbij in beeld als provincie die andere regels heeft dan andere provincies. Hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe kijkt de Brabantse VVD er tegenaan? In Nederland staan we niet graag stil. We bouwen huizen, leggen wegen aan en investeren.....
Lees verder »

9 nov 2019 - VVD Brabant houdt koers
De VVD Brabant is zeer teleurgesteld door het vertrek van de CDA gedeputeerden uit de Brabantse coalitie, maar wij respecteren hun keuze. In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede onderhandelingen het bestuursakkoord gesloten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De VVD staat achter de inhoud van dit akkoord, omdat.....
Lees verder »

20 okt 2019 - Beste Provincie gebruik uw boerenverstand
Stikstof: redding zit in innovatie, niet in repressie. Nederland heeft op een ondoordacht moment wetgeving
gemaakt die ons nu ongelooflijk in de problemen brengt. Als relatief klein land heeft Nederland onevenredig veel Natura 2000 gebieden die dusdanig versnipperd zijn, dat dit een alles bepalende factor is. Heel veel.....
Lees verder »

17 okt 2019 - VVD zoekt nominaties voor aanmoedigingsprijs
De ‘Groen-blauwe handdruk’, bestaande uit een bedrag van 500 euro, is de aanmoedigingsprijs van waterschap
Aa en Maas voor bijzondere projecten of initiatieven met een maatschappelijk raakvlak met water. Denk daarbij
aan klimaat, duurzaamheid, natuur of beleving. In totaal acht prijzen wordt vanuit de 4 regionale commissies.....
Lees verder »

3 sep 2019 - Lokaal bestuur is veel te duur
In de laatste raadsvergadering voor de vakantie werd met de presentatie van de Kadernota 2020 duidelijk dat het college nog geen sluitende begroting voor 2020 kon presenteren. Nog geen vijf minuten voordat de Kadernota 2020 in de raad van 4 juli jl. werd behandeld, hebben het CDA en de Dorpspartij ingestemd met het voorstel van het.....
Lees verder »

8 jul 2019 - Plan De Waterstroom verraden door CDA en Dorpspartij
We zijn vorig jaar begonnen met een wethouder Sport die heel enthousiast de verenigingen wilde betrekken bij
het ontwikkelen van een nieuw zwembad. Toen het voor het college duidelijk werd dat zijzelf niet in staat waren
zo'n initiatief betaalbaar van de grond te krijgen, hebben de verenigingen zelf het initiatief genomen om een.....
Lees verder »

10 mei 2019 - CDA start charmeoffensief voor verlaging erfpacht
In het Gemerts Nieuwsblad van 10 mei start het CDA een charmeoffensief om het verbeterplan van de golfbaan
van het college aan de burgers in Gemert Bakel te 'verkopen'. Het standpunt van de VVD met betrekking tot de
golfbaan is duidelijk. De erfpacht met 90.000 euro verlagen is niet in het belang van de burgers van.....
Lees verder »

22 feb 2019 - Tussenstand ontwikkeling zwembad/sporthal
Uit een rapport van Synarchus van 1 juni 2018, waarin vijf varianten voor een nieuw zwembad zijn doorgerekend, blijkt dat de goedkoopste variant € 644.000 per jaar zou gaan kosten. Het college heeft slechts € 350.000 per jaar voor het zwembad begroot. Het college is de afgelopen maanden druk met de verenigingen uit Gemert-Bakel.....
Lees verder »

12 feb 2019 - De Peel, een belangrijk onderdeel van ons Waterschap
Als er een grote verscheidenheid aan taken is, dan is het wel in de Peel. Er zit nogal wat spanning tussen
Europese natuurdoelen enerzijds en anderzijds de leef- en werkomgeving van de Peelbewoners. Wie kan daar
dan beter de bestuurlijke vinger aan de pols houden dan een bewoner van Liessel, gemeente Deurne? Na.....
Lees verder »

29 jan 2019 - Warmtefonds
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de.....
Lees verder »

14 dec 2018 - CDA en Dorpspartij laten burgemeester in de kou staan
Het risico op geen of verminderd gehoor van de jeugd wordt genegeerd! In de laatste raadsvergadering van het jaar 2018 ging het o.a. over het evenementenbeleid. Burgemeester Michiel van Veen is als portefeuillehouder voor dit beleid verantwoordelijk. Twee punten, die voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de inwoners van.....
Lees verder »

13 dec 2018 - Vaststellen Beleidskader Sociaal Domein
Bij de behandeling van punt 22 van de agenda ('Vaststellen beleidskader Sociaal Domein') tijdens de raadsvergade-ring van 13 december 2018 overhandigde Jan Vroomans (VVD) de 'Raar-maar-waar Trophy' aan burgemeester Michiel van Veen. Deze laatste kon de humor van dit gebaar wel waarderen.... In reactie op vragen van de VVD.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

8 nov 2018 - VVD keurt Begroting 2019 af
In de raadsvergadering van 8 november werd de begroting van onze gemeente behandeld. Vanwege een discussie over de besteding van 182.000 euro hebben de drie oppositiepartijen (SP, Lokale Realisten/D66 en VVD) de begro-
ting afgekeurd. We praten "slechts" over een kwart procent van de totale begroting en dan toch deze actie? Wat.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

19 aug 2018 - Fractienieuws september 2018
De vankanties zijn voorbij en het gewone leven gaat weer beginnen, zo ook voor onze VVD fractie. Tijdens de raadsvergadering van 5 juni jl. heeft er een wisseling binnen de fractie plaatsgevonden: Walter Manders is Statenlid geworden en Jan Vroomans heeft zijn plaats als raadslid ingenomen. De VVD fractie bestaat nu uit de volgende.....
Lees verder »

5 jul 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2019
Na het lezen van het persbericht 'BLIJVEN WERKEN AAN GEZONDE FINANCIËN' kreeg ik spontaan het scenario van een film voor ogen. De titel is op zich al gek gekozen, vind ik. Want volgens mij is blijven werken aan gezonde financiën geen nieuws, maar gewoon een taak van het college. Maar goed ik begrijp dat het college de pijn van.....
Lees verder »

15 jun 2018 - Walter Manders geïnstalleerd als Statenlid
Walter Manders was jarenlang voorzitter van de VVD-fractie in de gemeenteraad van Boekel. Sinds maart was hij raadslid in Gemert-Bakel. Nu hij statenlid wordt, stopt hij per direct als raadslid in Gemert-Bakel. Wouter Bollen werd op 24 mei benoemd tot wethouder in de gemeente Sint Anthonis. Hij heeft onder meer de onderwerpen.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende.....
Lees verder »

27 nov 2017 - VVD Gemert-Bakel heeft kandidatenlijst vastgesteld
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 november hebben de leden van de VVD Gemert-Bakel met unanimiteit de door het bestuur voorgestelde advieslijst goedgekeurd en daarmee de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Walter Manders werd tot lijsttrekker benoemd. Het bestuur van VVD Gemert-Bakel gaat met deze.....
Lees verder »

27 sep 2017 - Even voorstellen: Jan Vroomans
Jan Vroomans (54) is sinds 2001 werkzaam als zelfstandig ondernemer en woont in Gemert. Toen in 2001 de energiemarkt een vrije markt werd, introduceerde Jan een energieveiling voor de zakelijke markt. Vraag en aanbod werd via zijn veilingplatform digitaal gematched. De eerste klanten die zijn veilingsysteem testten, waren.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »